Kallelse till årsmötet

Medlemmarna i Söderhamns Linedancers kallas
här med till årsmöte
Måndag 25/3 kl: 17:15
Staffangymnasiets gymnastiksal Söderhamn
Frågor som önskas behandlas av årsmötet skall jämlikt
Våra stadgar §9 vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före.
Alla handlingar finns tillgängliga hos styrelsen fram till årsmötet.
Meddela om ni kommer till någon i styrelsen
Vi hälsar alla varmt välkomna.